danismanlik@medpointr.com

OSTİM TEKNOPARK

9.11.2020 tarihinde SGK “C VE D GRUBU BAŞVURULAR HAKKINDA DUYURU” yayımlamıştır.
Duyuruya istinaden “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında yapılmakta olan ve 19.07.2019 tarihinde yayınlanan duyuru ile kaldırılan D grubu başvurular, Allogreft Ürün Grubu hariç yeniden alınmaya başlanacaktır.
Yeni uygulama ile D grubu başvurular, beyan usulü eşleştirme dönemi referans gösterilmeden, Nisan 2018 dönemi itibariyle elektronik ortamda başvurusu yapılmış ve bilimsel komisyonlarca değerlendirilerek sisteme tanımlanmış olan barkodların referans gösterilmesi koşulu ile yapılabilecektir.
13.05.2016 tarihinde “Tıbbi Malzeme Başvuru Süreçleri ve Tıbbi Malzeme Değerlendirme Komisyonunu ile Bilimsel Komisyonların Çalışma Takvimi” başlıklı duyuru ile yayımlanan çalışma takviminin C ve D grupları ile ilgili bölümlerinde ekteki şekilde yeniden düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenlemeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
link
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 17.09.2020 tarihinde “2020/KK-7 Sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Sınıf-I Diğer ve IVD Diğer Olarak Sınıflandırılan Tıbbi Cihazlara Ait Teknik Dosyalarının Kuruma Sunulması ile ilgili Duyuru” yayınlanmıştır.
Duyuruya istinaden;
Sınıf-I Diğer ve IVD Diğer tıbbi cihazların ÜTS kayıt süreçlerinde ilgili ürünün tıbbi cihaz olup olmadığı ve kullanım amacı doğrultusunda beyan edilen sınıflandırmasının uygun olup olmadığı hususlarında tereddütler olması sebebiyle kayıt sürecinde bu ürünlere (ısmarlama tıbbi cihazlar, optik ürünler ve yeniden kullanılabilir cerrahi aletler hariç) imalatçı tarafından hazırlanmış ve aşağıda verilen bilgileri içeren teknik dosyanın tek bir PDF dosyası şeklinde ÜTS’de “Teknik Dosya” belge türü olarak yüklenmesi ve ilgili ürün ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
• Tıbbi cihazın etki mekanizması,
• Kullanım amacı, kullanım yeri, kullanım süresi ve kullanılacak popülasyonu,.
• Tıbbi cihazın sınıflandırması ve gerekçesi,
• Ürünün sınıfına etki eden tasarım özeti, içerik ve ürünün formuna göre % bileşen bilgisi,.
• Cihaza uygulanabilir Temel Gereklilikler Listesi,
• Risk yönetimi ile ilgili dokümanlar,
• MEDDEV 2.7/1 yardımcı dokümanında ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek-X’da belirtilen şartları karşılayan Klinik Değerlendirme Raporu,.
• Ürüne ait validasyonlar ve test sonuçları,
• Gerekmesi halinde kullanım kılavuzu/talimatı
Ürün kayıtlarında zorunluluk 30/04/2021 tarihinde başlayacak olup; sistemde kayıtlı olan ürünler için bu tarihe kadar firmalar tarafından ürün güncellemesi yapılarak ilgili bilgileri içeren belgenin yüklenerek ürün ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Aksi durumda, söz konusu ürünün kaydı sistem tarafından otomatik olarak düşürülecektir. İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
link
Sağlık Market Tedarik Paylaşım Platformu tedarikçi firma teknik şartname işlemleri modülü kullanım kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. link
Sağlık Market Tedarik Paylaşım Platformu firma teslim işlemleri kullanım kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Link
D Grubu SUT Eşleşmeleri sisteme eklendi.
Yeni İmalatçı Olumsuz Olay Raporunda benzer olay ekleme alanınını “Birleştirilmiş başlangıç & final” ile “Final(Raporlanabilir olay)” rapor türünde zorunlu alan olması sağlandı.
Taslak Durumuna Dönüştürülen eski İmalatçı Olumsuz Olay Raporu dışındaki raporların TİTCK’ya gönderilmesi engellendi. Firmanın önceden açtığı “Taslak” durumundaki raporlar firma tarafından silinebilir ancak TİTCK’ya gönderilmesi engellendi. Firmaların eski İmalatçı Olumsuz Olay Raporu eklemesi engellendi.
İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Link

© 2024 MedPoinTr. All rights reserved